שיתוף

שיירקבו בחולות  30.12.15

ב 12.8 קבע בג"ץ כי יש לקצר את משך הכליאה של מבקשי המקלט במתקן חולות. קביעה זו עוררה שיח אלים שהובל על ידי מספר פוליטיקאים: שמונה שרים וחברי כנסת מהימין התבטאו ברשתות החברתיות כנגד ה"מסתננים" ונגד בג"צ ועוררו תגובות של אלפי גולשים, שחלק גדול מהם השתמש בשפה אלימה וגזענית. מנגד, ארבע חברות כנסת מהשמאל תמכו בקביעת בג"ץ ועוררו תגובות נגד הקיצוניות של הימין. קריאות הביקורת של פוליטיקאים נגד קביעת בג"ץ להגבלת השהייה במתקן לתקופה של עד שנה, הגבירה את ההסתה נגד מבקשי המקלט. כך שאם השנאה ברשת נגד מבקשי מקלט עמדה בממוצא על 5% מכלל שיח השנאה, לאחר תגובות הפוליטיקאים עלה השיח נגד מבקשי המקלט ל 30% מכלל השיח האלים.